Splinter Cell Remake เริ่มพัฒนาแล้วที่ Ubisoft Toronto

Splinter Cell Remake เริ่มพัฒนาแล้วที่ Ubisoft Toronto

วันนี้ยูบิซอฟต์แถลงว่าให้ไฟเขียวในการพัฒนา Splinter Cell remake (สปลินเตอร์ เซลล์ รีเมค) แล้ว โดยจะสร้างจากเรื่องราวอันรุ่มรวยที่ผ่านมาของแบรนด์นี้ นำโดย Ubisoft Toronto เกมจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยใช้ชุดโปรแกรมพัฒนา Snowdrop ของ Ubisoft ซึ่งเป็นเอนจินเดียวกับที่ใช้ในการพัฒนา Avatar: Frontiers of Pandora, รวมถึงเกม Star Wars ที่กำลังจะมาถึงของ Ubisoft เพื่อนำเสนอภาพและการเล่นเกมยุคใหม่ และแสง-เงาแบบไดนามิกที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญประจำซีรีส์.

เมนู