10. ฉันสามารถเก็บเลเวลโรลเลอร์พาสของฉันต่อหลังจากจบฤดูกาลได้หรือไม่?

ไม่ได้, ของรางวัลที่มีระหว่างฤดูกาลสามารถรับได้เฉพาะในฤดูกาลนั้นเท่านั้น เมื่อฤดูกาลสิ้นสุดลง โรลเลอร์พาสใหม่จะเข้ามาแทนที่รายการก่อนหน้า และคุณจะเริ่มดำเนินการในอันใหม่โดยอัตโนมัติ

เมนู