10. ฉันจะเพิ่มเลเวล โรลเลอร์พาส ได้อีกหรือไม่หลังจบซีซัน?

ไม่ได้ รางวัลที่มีให้คว้าในช่วงซีซันสามารถรับได้ในช่วงซีซันนั้นเท่านั้น เมื่อซีซันจบลง โรลเลอร์พาสใหม่จะเข้ามาแทนที่ของเดิม แล้วคุณจะเริ่มต้นเก็บความก้าวหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ

เมนู