11. ฉันจะเก็บทุกสิ่งที่ฉันได้รับด้วยโรลเลอร์พาสไว้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลหรือไม่?

ได้, ทุกสิ่งที่คุณได้รับจากโรลเลอร์พาสจะเป็นของคุณ แม้ว่าฤดูกาลจะจบลงแล้วก็ตาม

เมนู