11. ฉันจะเก็บทุกอย่างที่ฉันคว้ามาได้ด้วยโรลเลอร์พาสเมื่อซีซันจบหรือไม่?

ได้ ทุกอย่างที่คุณคว้ามาด้วยโรลเลอร์พาสจะเป็นของคุณต่อไป แม้ซีซันจะจบลงแล้วก็ตาม

เมนู