12. จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ซื้อโรลเลอร์พาส ฉันยังสามารถรับรางวัลฟรีได้หรือไม่?

ได้, คุณจะสามารถรับรายการเครื่องตกแต่งฟรีตามจำนวนที่เลือกในแต่ละฤดูกาลผ่านแทร็คโรลเลอร์พาสฟรี

เมนู