13. รางวัลโรลเลอร์พาสสำหรับฤดูกาลหนึ่ง ๆ จะกลับมาไหมเมื่อจบฤดูกาลนั้น?

ทุกรายการปรับแต่งในโรลเลอร์พาส เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของโรลเลอร์พาสนั้น รางวัลเดียวที่ไม่ได้มีเฉพาะคือ Lootballs และ Wheels ซึ่งจะกลับมาในแต่ละฤดูกาล (พร้อมรายการใหม่ที่หมุนเวียนสำหรับ Lootballs)

เมนู