15. สัญญารายสัปดาห์ (Weekly Contracts) คืออะไร?

ทุกสัปดาห์ สปอนเซอร์จะนำเสนอสัญญาที่จะให้รางวัลแก่คุณ และสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในสัปดาห์นั้นเท่านั้น

เมนู