15. อะไรคือสัญญารายสัปดาห์

ในแต่ละสัปดาห์ สปอนเซอร์จะมาเสนอสัญญาให้คุณซึ่งจะให้รางวัลคุณ และสามารถทำให้สำเร็จในช่วงสัปดาห์นั้นเท่านั้น

เมนู