17. อะไรคืออัตราการดรอปของหายากบางอย่างใน Lootballs?

อัตราการดรอปเป็นไปตามนี้: ทั่วไป = 60% / หายาก = 30% / อีปิก = 7% / เลเจนดารี = 3%

เมนู