17. อัตราการดรอปของไอเทมระดับความหายากใน Lootball คืออะไร?

อัตราการดรอป มีดังต่อไปนี้: ทั่วไป = 60% / หายาก = 30% / เอปิค = 7% / เลเจนดารี = 3%

เมนู