18. ความน่าจะเป็นของอัตราการดรอปของ Lootball คำนวณอย่างไร?

การเปิด Lootball แต่ละครั้งจะมีอัตราต่อรองเท่ากัน

เมนู