7. อะไรจะรีเซตเมื่อซีซันใหม่เริ่ม?

อันดับจะถูกรีเซตทุกซีซัน แต่คุณจะยังมีจำนวนแฟนที่คุณหามาได้อย่างยากลำบากอยู่! โปรดจำไว้ว่าคุณจะเริ่มความก้าวหน้าของโรลเลอร์พาสใหม่ทั้งหมด หากมีโรลเลอร์พาสใหม่ออกมา กระดานผู้นำจะมีการรีเซตในซีซันใหม่ด้วย

เมนู