8. ฉันจะเริ่มต้นที่ระดับ 2 ได้เลยไหมหากว่าเข้าตามเงื่อนไขแล้ว?

หากว่าคุณมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขแล้วก็แน่นอน! โปรดทราบว่าคุณก็จะได้รางวัลจากระดับที่ผ่านมาแล้วด้วยเช่นกัน

เมนู