9. ฉันสามารถซื้อโรลเลอร์พาสตอนนี้และซื้อบันเดิลโรลเลอร์พาสในภายหลังได้หรือไม่?

เมื่อคุณซื้อโรลเลอร์พาสแล้ว คุณจะสามารถซื้อแต่ละระดับ (Tiers) ได้ แต่จะไม่สามารถซื้อบันเดิลได้, ที่จะเป็นการรวม tiers กับโรลเลอร์พาส

เมนู